Kontakty

Kontaktné miesto 
a korešpondenčná adresa :

Výroba tepla, s.r.o.
Krátka 2412
911 01 Trenčín 
Tel.: 032 / 65 234 95
Mobil: 0905 603 211
e-mail: info@teplotn.sk

Fakturačné
údaje:

Výroba tepla, s.r.o.
Česká 15, 831 03 Bratislava
OS Bratislava I, vložka č.103013/B
IČO: 47 257 202
DIČ: 2120 050 955
IČ DPH: SK2120 050 955

Klientské
hodiny

Pondelok 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Streda 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12:00

Vedúci prevádzky 
tepelných zariadení 

Ing. Ján Oboňa

0903 188 192
j.obona@teplotn.sk

Hlavný 
energetik

Ing. Ľubor Šagát

0903 794 189
l.sagat@teplotn.sk

Technik pre meranie 
a reguláciu

Ing. Ivan Golej

0911 975 570
i.golej@teplotn.sk

Technik pre opravy 
a investície

Vladimír Fabian

0918 843 307
v.fabian@teplotn.sk

  ​Sledujte nás na Fa​cebooku

Dispečing / nepretržitá havarijná služba

365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne

 ​0905 648 437

Naši zamestnanci vám ochotne poradia, resp. zabezpečia odstránenie poruchy týkajúcej sa dodávky TÚV alebo tepla. Zaručujeme rýchle rozpoznanie chyby a kvalifikovaný zásah. Systém centrálneho zásobovania neustále monitorujeme a v prípade problému s dodávkou tepla alebo TÚV okamžite reagujeme.

Usilovne pracujeme pre vás a na tvorbe našej webstránky